Brug de +14.000 matematikopgaver hvor niveauet løbende tilpasses automatisk elevens progression.

Senere vil vi gøre det muligt for lærere og elever selv at lægge opgaver ind i spillet og på den måde gøre spillet brugbart i alle fag! Her vil eleverne ikke kun lære at løse opgaver, men også af at skabe opgavesæt til hinanden. Det kræver en helt anden forståelse af stoffet.

Da det allerede nu er muligt for læreren at belønne gennem lærerrollen (se “Al magt til læreren”), så kan man i praksis stille eleven hvilken som helst opgave og selv belønne gennem spillet for tilfredsstillende indsats. Dette giver mulighed for at bevæge os ud over opgaver med fast-definerede svar som computeren kan rette.

Det er også vores hensigt med tiden at udvikle opgavesæt indenfor flere fag eller måske gå i partnerskab med forlag der udbyder materiale indenfor andre fag og kombinere deres opgaver og materiale med vores spil.