Lærerrollen

Spillet kan bruges uden at der er en lærer da opgaverne automatisk tilpasses elevens niveau og der vil være hjælp at hente til opgaverne.
Men i og med at vi også inviterer læreren indenfor i elevernes spil kan vi bruge spillet til meget mere end traditionelle læringsspil. Læreren er almægtig fordi lærerrollen giver adgang til helt særlige privilegier.

Selvom det hele fungerer online og uafhængigt af geografisk placering, er vores hensigt at læreren er tilstede i lokalet sammen med de elever der spiller. For vha. dette spil opnår læreren en klasse der på trods af fredag eftermiddag og urolige elever arbejder koncentreret. Samtidig kan læreren gå rundt og tilgå eleverne individuelt.

Læreren logger på samme bane som eleverne og får med det samme et live overblik over klassen og den enkelte elev’s progression. Der er følgende muligheder, alt sammen for klassen som helhed og for den enkelte elev:

 • Se statistik over progression (kan gemmes til senere)
 • Differentiere
  • Giv ekstra action-tid (tid udenfor værksted, kræver strøm på robottens
   batteri).
  • Indstil hvor hurtigt batteriet lader op
  • Giv ekstra belønning
 • Send elev/klasse til værksted (der hvor man laver opgaver)
 • Sæt elev/klasse’s spil på pause
  • Så hvis du vil give fællesbesked kan du på det groveste pause alle’s spil så de ikke kan spille videre før du siger til. Har vist sig meget nyttigt ved tests 😉
 • Få fremhævet hvilke elever der har brug for hjælp
  • Nogen laver ikke noget
  • Nogen har på trods af det tilpassede niveau det stadig for svært
  • Nogen har måske snydt sig til at starte på for lavt niveau

Vi vil her gerne fremhæve muligheden for at belønne elever individuelt. Dette åbner op for at læreren kan stille sine egne opgaver, bede dem løse nogle i en bog eller bare tage en elev ud og forklare noget. Netop fordi læreren kan belønne gennem spillet, kan læreren direkte udnytte det motiverende element til hvad læreren selv vil opnå med eleven/klassen. På den måde kan spillet bruges til endnu mere end “bare” at træne.